ITAB Bölgesi Davranışlarının Belirlenmesi Çalışmaları

Kaynaklı konstrüksyionlarda kaynaklı bölgenin davranışı konstrüksiyonun çalışma ömrü açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda kaynaklı birleştirmelerin bilhassa ITAB bölgesinin davranışının belirlenebilmesi için bazı çalışmaları yürütmekteyiz.