Eğitim

GEKATEK, kadrosunda bulunan uzman personelleri sayesinde başta bölgemiz olmak üzere birçok firmaya teorik ve pratik eğitim hizmeti sunmaktadır. Eğitimler GEKATEK'in ayarlamış olduğu seminer-konferans salonu, atölyelerde gerçekleştirilmekte olup firmaların talep etmesi durumunda firmalara özel eğitimler de verilmektedir. GEKATEK bünyesinde verilen eğitimler;

Kaynak Teknolojisi, Tahribatsız Muayene, Gemi Tasarımı ve Projelendirmesi ile İlgili Eğitimler;

-Temel kaynak yöntemleri eğitimi;

*Elektrik ark kaynağı eğitimi,

*Gazaltı (TIG-MIG-MAG) kaynağı eğitimi,

*Tozaltı kaynağı eğitimi,

-Kaynak teknikleri eğitimi;

*Kaynak metalürjisi,

*Malzemelerin kaynaklanabilirliği,

-Kaynak koordinasyon personeli eğitimi;

*EN ISO 14731; Kaynak koordinasyonu; görev ve sorumluluklar

-Kaynak prosesi kalite yönetim sistemi eğitimi;

*EN ISO 3834-4; Temel kalite şartları eğitimi,

*EN ISO 3834-3; Standart kalite şartları eğitimi,

*EN ISO 3834-2; Kapsamlı kalite şartları eğitimi,

-Kaynak hataları ve kontrolleri eğitimi;

*EN ISO 5817; Kusurlar ve kalite seviyeleri,

*EN ISO 17637; Kaynak dikişlerinin gözle muayenesi,

*EN ISO 3452; Kaynak dikişlerinin penetrant muayenesi,

*EN ISO 9934; Kaynak dikişlerinin manyetik muayenesi,

*EN ISO 16810; Kaynak dikişlerinin ultrasonik muayenesi,

*EN ISO 17636; Kaynak dikişlerinin radyografik muayenesi,

-Kalite mühendisliği eğitimi (Kaynak teknolojisi ve tahribatsız muayene alanı için);

*Elektrik ark kaynağı eğitimi,

*Gazaltı (TIG-MIG-MAG) kaynağı eğitimi,

*Tozaltı kaynağı eğitimi,

*Kaynak metalürjisi,

*Malzemelerin kaynaklanabilirliği,

*ISO 9001;Kalite Yönetim Sistemi-Şartlar

*EN ISO 3834-4; Temel kalite şartları eğitimi,

*EN ISO 3834-3; Standart kalite şartları eğitimi,

*EN ISO 3834-2; Kapsamlı kalite şartları eğitimi,

*EN ISO 14731; Kaynak koordinasyonu; görev ve sorumluluklar

*EN ISO 5817; Kusurlar ve kalite seviyeleri,

*EN ISO 17637; Kaynak dikişlerinin gözle muayenesi,

*EN ISO 3452; Kaynak dikişlerinin penetrant muayenesi,

*EN ISO 9934; Kaynak dikişlerinin manyetik muayenesi,

*EN ISO 16810; Kaynak dikişlerinin ultrasonik muayenesi,

*EN ISO 17636; Kaynak dikişlerinin radyografik muayenesi,

-Gemi Tasarım ve Projelendirme ile İlgili Eğitimler;

*Gemi inşa yönetmeliği eğitimi,

*Autocad eğitimi,

*Rhino ve yat tasarımı eğitimi,