Kaynaklı İmalat & NDT Hizmetleri

GEKATEK, kaynak teknolojisi ve tahribatsız muayene konuları ile ilgili her türlü mühendislik ve danışmanlık hizmeti veren bir şirkettir. Bu kapsamda;

Kaynak Teknolojisi ile ilgili olarak;

-WPS (EN ISO 15609; Kaynak Yöntem Şartnamesi) ve WPQR (EN ISO 15614; Kaynak Prosedürlerinin Şartnamesi ve Vasıflandırılması) hazırlanması ve onaylanması

 -Kaynak hataları kök neden analizlerinin gerçekleştirilmesi,

-Tashih kaynak yöntemlerinin belirlenmesi,

 

Tahribatsız Muayene ile ilgili olarak;

-Kaynak dikişlerinin EN ISO 17637 standardı kapsamında gözle muayenesinin gerçekleştirilmesi,

-Kaynak dikişlerinin EN ISO 3452 standardı kapsamında penetrant muayenesinin gerçekleştirilmesi,

-Kaynak dikişlerinin EN ISO 9934 standardı kapsamında manyetik muayenesinin gerçekleştirilmesi,

-Kaynak dikişlerinin EN ISO 17640 standardı kapsamında ultrasonik muayenesinin gerçekleştirilmesi,

 

faaliyetlerini yürütmektedir.